Om Hjerteplus

Jeg hedder Lise, er gift og mor til 2. Som sygeplejerske indenfor hjerteområdet i snart 20 år har jeg en forkærlighed for hjertet, hjertepatienter samt forskning indenfor området.

Til dagligt sidder jeg som projektsygeplejerske i Forskningsenheden på Holbæk Sygehus.

Jeg har stiftet Foreningen Hjerteplus. Det har jeg gjort, fordi jeg gerne vil være med til at øge overlevelsen ved akut hjertestop.

I maj 2020 hørte jeg om Hjerteassistentordningen. Jeg tilmeldte mig straks og har nu genoplivningsudstyr i min bil. Via en app bliver jeg adviseret, hvis der er hjertestop i nærheden af, hvor jeg er. Altså kan jeg med min viden og hjertestarter ved min side, hurtigt komme frem til personen med hjertestop og påbegynde genoplivning indtil ambulancen når frem.

Som forening vil jeg gerne støtte op om Hjerteassistentordningen. Derfor søger jeg bidrag fra fonde til at kunne aktivere de frivillige, som står klar.

LiseSimoni

Dit bidrag kan redde liv

Din økonomiske støtte kan gøre en markant forskel

Hjertestop er i dag en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er blot 16% der overlever et hjertestop.

For at få vendt udviklingen og gøre en forskel lokalt og på landsplan i kampen mod hjertestop, er en af metoderne at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der kan stå stand-by og rykke hurtigt ud, når der er et hjertestop i nærheden.

Fonde og erhvervsliv er her en meget vigtig partner og det bærende element for, at vi kan etablere et netværk af frivillige førstehjælpere med den rette uddannelse og som alle har en professionel hjertestarter til rådighed og med i deres bil.

Finansier og aktivér en hjerteassistent

Hjerteplus arbejder med frivillige Hjerteassistenter i form af brandfolk, læger, ambulancereddere, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

Når erhvervspartnere og fonde bidrager med økonomisk støtte, forsynes Hjerteassistenter hver især med en hjertestarter samt en app på deres mobiltelefon, som er koblet op til regionens vagtcentraler.

Med en hjertestarter i bilen, deres kendskab til førstehjælp og information via alarm 112 er der skabt grundlag for at frivillige førstehjælpere kan nå frem og yde den rette hjælp på kortest mulig tid.

Målsætning

"Målsætningen er at øge chancen for overlevelse ved akut opstået hjertestop.
Det vil vi gøre ved at skaffe midler til at udbrede antallet af Hjerteassistenter på landsplan"

 

Lise Simoni
Foreningsformand, Hjerteplus og
Forskningssygeplejerske på Holbæk Sygehus