Om Hjerteplus

Summen af en fælles indsats

chandan-chaurasia-_PBW5ZyPiOA-unsplash

Foreningen Hjerteplus

Hjerteplus er omdrejningspunkt for foreninger, interessenter, fagfolk, virksomheder og fonde, der alle ønsker at bidrage til, at dødeligheden ved akut hjertestop nedbringes markant.

Vores fælles målsætning er at redde op mod 2000 liv årligt. 2000 liv og mennesker i alle aldre, som endnu ikke er klar til at skulle herfra og som stadig har meget at leve for og opleve.

Hjerteforeningen foto v1

Hjerteforeningen

Hver dag siden 1962 har Hjerteforeningen taget kampen op for hjertet. I de senere år har Hjerteforeningen intensiveret indsatsen i at uddanne danskerne i livreddende førstehjælp og udbrede antallet af hjertestartere.

Hjerteforeningens instruktører indgår i netværket af Hjerteassistenter, som med udleveret hjertestarter og direkte kommunikation via vagtcentralen, kan rykke hurtigt ud i tilfælde af akut hjertestop.

Hjerteassistance foto v1

Hjerteassistance

Hjerteassistance varetager den udførende og operationelle del af rejsen mod at redde flere liv. Hjerteassistance er bindeled mellem regionens vagtcentral og netværket af bl.a. brandfolk, sygeplejersker og reddere, som står frivilligt til rådighed som Hjerteassistenter. Læs mere her.

For at nå målsætningen om at redde op mod 2000 liv årligt er det målet at uddanne og skaffe genoplivningsudstyr til 7000 Hjerteassistenter på landsplan.

Region Sjælland foto v1

Region Sjælland

Hjerteassistance ordningen introduceres indledningsvist i Region Sjælland. I tæt samspil mellem Hjerteassistance og Region Sjællands Præhospital er der udviklet integration og kommunikation mellem regionens vagtcentral og førstehjælper-app'en som alle Hjerteassistenter har downloadet på deres telefoner. Den direkte kommunikaiton sikrer at færrest mulige sekunder går tabt, når liv skal reddes.

I Region Sjælland forventes det, at ordningen kan redde godt 300 liv årligt.

Brandmand

Hjerteassistenterne

Hjerteassistenterne er førstehjælpere, som har valgt at stå frivilligt til rådighed og komme folk til undsætning i deres nærområde i tilfælde af hjertestop.

Det særlige ved Hjerteassistenterne er, at de alle er uddannet i førstehjælp og i brugen af hjertestartere. Hjerteassistenterne er primært brandfolk, ambulancereddere, sygeplejersker, læger eller har anden sundhedsfaglig uddannelse. Professionelle fagfolk der til dagligt arbejder på at redde liv.