Støt op om ordningen

Din økonomiske støtte kan gøre en markant forskel

Hjertestop er i dag en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Det er blot 16% der overlever et hjertestop.

For at få vendt udviklingen og gøre en forskel lokalt og på landsplan i kampen mod hjertestop, er en af metoderne at få etableret et fintmasket netværk af hjerteassistenter, der kan stå stand-by og rykke hurtigt ud, når der er et hjertestop i nærheden.

Fonde og erhvervsliv er her en meget vigtig partner og det bærende element for, at vi kan etablere et netværk af frivillige førstehjælpere med den rette uddannelse og som alle har en professionel hjertestarter til rådighed og med i deres bil.

Finansier og aktivér en hjerteassistent

Hjerteassistance arbejder med frivillige hjerteassistenter i form af brandfolk, læger, ambulancereddere, sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig uddannelse.

Når erhvervspartnere og fonde bidrager med økonomisk støtte, forsynes hjerteassistenter hver især med en hjertestarter samt en app på deres mobiltelefon, som er koblet op til regionens vagtcentraler.

Med en hjertestarter i bilen, deres kendskab til førstehjælp og information direkte via 112 er der skabt grundlag for at frivillige førstehjælpere kan nå frem og yde den rette hjælp på kortest mulig tid.

Vores målsætning er at bringe overlevelsesprocenten fra de nuværende 16% op på 50%.

Se her hvor mange liv der kan reddes!

På kortet fremgår det, hvor mange liv det vurderes, der årligt kan reddes i hver kommune i forbindelse med hjertestop. Derudover viser det, hvor mange hjerteassistenter, der via et sponsorat skal aktiveres for at lykkedes med at redde de mange liv.

Antallet af hjerteassistenter, der er behov for, er baseret på beregninger, der bl.a. tager højde for både oplandets størrelse og antal indbyggere. Det sikrer, at både byområder og landområder i en kommune er dækket ind.

Vælg kommune på kortet og læs mere.

map3@2x

Roskilde Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Lejre Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Slagelse Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Næstved Kommune

Med 100 hjerteassistenter er målsætningen at redde 25-30 liv pr. år.

Holbæk Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 20-25 liv pr. år.

Guldborgsund Kommune

Med 120 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Køge Kommune

Med 70 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Greve Kommune

Med 60 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Kalundborg Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Vordingborg Kommune

Med 90 hjerteassistenter er målsætningen at redde 15-20 liv pr. år.

Lolland Kommune

Med 120 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Faxe Kommune

Med 60 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Ringsted Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Odsherred Kommune

Med 50 hjerteassistenter er målsætningen at redde 10-15 liv pr. år.

Sorø Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Solrød Kommune

Med 30 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Stevns Kommune

Med 40 hjerteassistenter er målsætningen at redde 5-10 liv pr. år.

Hvad betyder din støtte?

Alt efter størrelse af det bidrag der ydes, aktiveres et givent antal hjerteassistenter i det nærmere aftalte geografiske område.

Hver hjerteassistent modtager hjertestarter og førstehjælpsudstyr samt en app, der via alarm 112 giver besked om hjertestop i umiddelbar nærhed.

1 hjerteassistent kan aktiveres for kr. 4.000 ekskl. moms pr. år ved en aftale på min. 3 år.

Dvs. med en støtte på kr. 100.000 ekskl. moms pr år (ved min 3-årig aftale), kan 25 Hjerteassistenter aktiveres.

Med henblik på at dokumentere effekten af den økonomiske støtte fremsendes hvert kvartal en rapport med bl.a. komplet statistik over antal kørte ture, antal forsøg på genoplivning og naturligvis antal reddede menneskeliv.